AutoCAD a texty…

Jelikož mezi našimi zákazníky je i velké množství uživatelů AutoCADu, připravili jsme článek o pár vychytávkách pro práci s textem. Určitě to využijí i uživatelé AutoCAD Mechanicalu.

 

Psát texty v AutoCADu umí každý, i začátečník rychle pochopí, o co jde. Ale přeci jen krátké shrnutí:

 

Příkaz DTEXT – tvorba jednořádkového textu. Můžete vytvořit i více řádků pod sebou stisknutím klávesy Enter, ale každý řádek pak funguje jako samostatný objekt. Každoročně dochází k vylepšení příkazů, zde to ve verzi 2015 bylo například to, že si systém pamatuje předchozí nastavení zarovnání.

 

Příkaz MTEXT – po vyvolání příkazu dojde ke vložení objektu, který může obsahovat libovolné množství řádků, odstavců, jednoduše řečeno víceřádkový text. Pokud například vkládáte text do AutoCADu kopírováním z externího editoru, pak ho vkládáte právě jako Mtext. U Mtextu bylo novinek více, například nabízí automatické odrážky a číslování. Jakmile váš řádek začíná znakem, písmenem či číslem a po té následuje některý ze znaků . , ) > } , ] a stisknete TAB, dojde k vytvoření odrážky. Nově můžete odstranit automatické číslování, stačí stisknout klávesu Backspace. A super je, že AutoCAD automaticky opraví chybně napsaná písmena při omylem stisknutém Caps Locku. A nesmíme zapomenout na nové ikonky Přizpůsobit v editoru textů. Ty dokážou přenést formátování mezi jednotlivými mtexty, týká se to ale i kót. Také je k dispozici nová ikonka pro nastavení textu jako Horní či spodní index. Stačí text označit a kliknout na ikonu.

 

Samozřejmostí jsou pak možnosti doplňujícího nastavení textů, jako je styl a tloušťka písma, zarovnání, atd. A teď už k vlastnímu dnešnímu tipu. Ten využívá Express Tools. Je to knihovna speciálních příkazů, které často dokážou řešit „oříšky“ při práci v AutoCADu. Dokážou pracovat s texty, bloky, kótami, rozvrženími, atd. Nejsou lokalizované. Ale jejich ovládání je snadné.

 

Nám teď konkrétně půjde o příkaz Auto Number. Klikněte na něj. Na příkazovém řádku jste systémem vyzvání ke zvolení textu, který budete chtít očíslovat. Můžete potvrdit výběr například oknem, ale pokud budete klikat jednotlivě, dávejte si pozor na pořadí. Protože systém si pamatuje pořadí vybíraných prvků a dle toho pak čísluje. Výběr potvrdíte Enter. Nyní máte potvrdit to, jak má docházet k přírůstku. Dále máte určit hodnotu počátku a přírůstek. Kromě toho můžete nastavit i to, zda se má původní text přepsat (overwrite), zda se má vložit jako předpona či přípona (prefix, sufix) či můžete dokonce nahradit vybranou část textu.

 

Druhý tip se zaměřuje na jiný příkaz z Express Tools, který se stará o to, aby váš text byl vždy čitelný. Někdy se stane, že obdržíte výkres s texty, které jsou vzhůru nohama, apod. Otáčet každý zvlášť je zdlouhavé. Pro tento případ je tu příkaz TOrient. Vyberte text, který chcete napravit a potvrďte volbu Most Readable. Vidíte, že to, co bylo špatně čitelné, bylo otočeno při zachování původního úhlu.  Existuje ještě jedna možnost jak využít Torient. Máte texty v nějakém úhlu a chtěli byste je srovnat všechny najednou do jiného. Pak místo volby Most Readable zadejte váš absolutní úhel a dojde k natočení textu.