Určitě se Vám již stalo, že jste změnili před tiskem výkresu měřítko a kóty se poté staly nečitelnými.  

Existuje pro to jednoduchá úprava, aby se Vám to již nestalo. A ta se ukrývá v poznámkovém kótovacím stylu.

Můžete si nastavit zvlášť měřítko poznámkového stylu a také měřítko výkresu (prostředí rozvržení).

 

 

Jak tedy na to?

Jako první krok se podíváme na nastavení kótovacího stylu poznámky. Nastavíme si kótovací styl dle vlastního uvážení a vše co musíme změnit, aby se nám kótovací styl choval jako poznámka, je to, že v záložce přizpůsobit zaškrtneme políčko Poznámka. (viz.obr.) Poté se nám u názvu stylu objeví znak, který určuje, že se jedná o poznámky. (viz.obr.)

 

Nyní můžeme začít kótovat tak, jak jsem zvyklí. Při tvorbě první kóty se nás AutoCAD zeptá na měřítko poznámkových kót, které si nyní navolíme, ale po celou dobu kreslení ho můžeme změnit. Již v modelu můžete vidět, jak jednoduše jde změnit velikost textu u kót.

 

 

Když se přepneme do rozvržení tak si znova můžeme nastavit měřítko kót nezávisle na měřítku výkresu, což nám zajistí čitelnost kót i na malých výkresech (červené kóty jsou normální, modré jsou tvořené v poznámkovém stylu).

 

 

Jak můžete vidět na obrázku níže, tak i po změně měřítka výkresu jsou kóty stále čitelné.